Hlavní město Jeruzalém

Izrael - Omarova mešitaOficiálně byl Jeruzalém prohlášen hlavním městem Izraele v roce 1980. Židé, muslimové i křesťané se přitom ve vládnutí střídali. Ale protože mezinárodní organizace jako OSN a další Jeruzalém jako hlavní město neuznávají, nenajdete zde mnoho zahraničních zastupitelských úřadů. Ty jsou povětšinou umístěny v Tel Avivu.

Historická část Jeruzaléma se dělí na 4 čtvrti, Arménskou, Křesťanskou, Muslimskou a Židovskou. Za nejčistější část města je považována židovská čtvrť, ve které naleznete malé kavárničky a bistra evropského typu. Další části jsou spíše úzké, kryté uličky s řadou obchůdků, kterými prochází „Via Dolorosa“, tedy křížová cesta, která přibližně sleduje Ježíšovu cestu z Pevnosti na Golgotu, kde byl ukřižován.

Asi nejznámější památkou celého Izraele, je největší židovský svatostánek, Zeď nářků. Jedná se o kus západní zdi, která jako jediná zbyla z posvátného židovského chrámu, který byl za dobu své existence třikrát zničen. Název vznikl podle toho, že sem po staletí chodí židé oplakávat zničený chrám.

Pro muslimy je nejvýznamnější památkou Skalní Chrám, známý také jako Omarova mešita se zlatou kopulí. Jedná se o třetí největší muslimskou svatyni na světě. Pod touto mešitou se nachází skála, ve které je dodnes dobře viditelný otisk kopyta, který tam zanechal Mohamedův kůň, když Mohamed letěl do nebe. Zároveň má jít také o skálu, kde měl Abrahám obětovat svého syna Izáka Bohu.

A rovnou si vyberte ubytování podle vašich představ!

Až zde budete trávit dovolenou, určitě se vydejte také na horu Zion, kde dnes stojí kostel Usnutí panny Marie. Ve vedlejší budově se nachází Davidova hrobka a místo Poslední večeře Páně. V Jeruzalému se také nachází mnoho míst, které byly svědky Ježíšových zázraků, například jezírko, ve kterém Ježíš vyléčil chromého muže. Samozřejmě zde nejsou k vidění jen historické památky. Za návštěvu jistě stojí i moderní kostel „Všech národů“, nebo Knesset, budova parlamentu.

© Copyright 2024 | Izrael | www.izraelem.cz
Provozuje: MFÁčko