Památky a zajímavosti v Izraeli

Izrael - Zeď nářkůIzrael je překrásná země, ve které se nachází velká spousta historických památek, které se ve většině případů vztahují k událostem, které jsou spojovány se vznikem některého náboženství.

Pro křesťany jsou nejdůležitějšími městy Betlém, kde se narodil Ježíš Kristus a jehož dominantou je dnes nejstarší křesťanský kostel na světě, Chrám Narození Páně, a město Nazaret, kde Ježíš prožil své dětství a mládí, a kde konal své první zázraky. Na místě, kde archanděl Gabriel sdělil Marii, že porodí Ježíše, dnes stojí bazilika zvěstování.

Rezervujte si ještě dnes ubytování v Izraeli!

Významným městem jak pro Židy, tak pro křesťany je Hebron. Pro židy je důležité, protože zde kdysi sídlil král David, pro křesťany je to město Abraháma, jenž zde pochoval svou manželku Sáru. Nachází se zde Hebronská univerzita a Palestinská technická univerzita. Nejvýznamnější památkou je ovšem Mauzoleum patriarchů, svatyně jak Židů, tak muslimů, protože jsou zde pochováni židovští patriarchové Starého zákona spolu se svými manželkami. Za jedno z nejstarších měst na světě je považováno Jericho, kde je dodnes k vidění starý, ale důmyslný vodovod, který zavlažoval okolní krajinu.

Když už budete v Izraeli, nesmíte zapomenout navštívit nejdůležitější přístav v zemi, kterým je město Haifa. K nejvýznamnějším památkám ve městě patří Eliášova jeskyně. Je to ale především moderní město, ve kterém sídlí Technion, Izraelský technologický institut. Nachází se zde také Haifská univerzita a Izraelské národní muzeum vědy, technologií a vesmíru. Turisty však láká především oblázkové pláže, národní park a rezervace Karmel Chaj Bar.

Vyberte si z aktuální nabídky zájezdů do Izraele!

Asi nejmodernějším městem v Izraeli je Tel Aviv, který vznikl poměrně nedávno. V dnešní době je bráno jako centrum obchodu, průmyslu i kultury. Kromě toho je mnoha státy považováno za hlavní město Izraele, a proto do něj situují svá velvyslanectví.

© Copyright 2024 | Izrael | www.izraelem.cz
Provozuje: MFÁčko